NLPHenrik.dk - Find nøglerne til dit eget liv, det er dig der bestemmer !

Gratis e-bog om:10 råd til kommunerne, om at komme igennem Monopolbruddet

De 10 vigtigste råd til kommunerne, til at komme igennem monopolbrudsudfordringen... (og andre projekter).

Jeg har forfattet 10 enkelte råd der skal hjælpe kommunerne til at kommen igennem monopolbrudsprogrammet og andre digitaliserings projekter.

De er ikke prioriteret eller skal afvikles i en særlig rækkefølge. Se dem som principper for en god afvikling af programmet eller projekterne.

De kan også benyttes i andre projekter end monopolbrudsprogrammet.

De har til formål at modne projektkulturen i kommunerne. Modning der ikke kun er på projektlederne, men også programledere, styregrupper og digitaliserings-ledelsen.

Download dem gratis, enten som PDF eller E-Book se nedenfor.

Der er mange detaljer i rapporten der kan give støtte i projektorganisationen.
De 10 råd er følgende:

  1. Formuler målsætningen for udfordringen (programmet og projekterne) 
  2. Vælg formen/strukturen (projekt/program/portefølje)
  3. Vælg samarbejdspartner (interne/eksterne)
  4. Foretag en Impact analyse (betydning af forandringerne og indsats)
  5. Skab den gode organisering (hvem og hvordan)
  6. Korrekt modenhed af organisation (og af projektlederne)
  7. Få et realistisk forhold til tidsplaner og risici (bliv klar i adfærd)
  8. Find den rette motivation i projektmodellen (undgå demotivation) 
  9. Projektledelse handler om mennesker og forandringer
  10. Vælg de rette kulturbærer til at støtte og drive projektet

Alle rådende er følgende specificeret i detaljer i denne e-bog.

Du/I kan også kontakte mig på +45 2424 2389, eller mail@nlphenrik.dk

Jeg kommer ligeledes gerne til kommunen, til en dialog om indholdet, og fortæller i detaljer hvorfor rådende er valgt og svarer på spørgsmål.

Med venlig hilsen
Henrik Povlsen
ProjektCoaching hos NLPHenrik.dk


GRATIS DOWNLOADArtikel der er frigivet på Linkedin.com:

Er monopolbrudsprojekterne fra KOMBIT overfor kommunerne store implementeringsprojekter eller forandringsprojekter?


Har kommunerne travlt med at implementere ny teknologi, eller skal de fokusere på medarbejdernes motivation til forandringerne?

Nogle kommuner har leveret alle deres opgaver – andre er frustreret...

Kommunerne har siden salget af KMD til en kapitalfond arbejdet med at bryde den monopolsituation KMD har og stadig er i. KOMBIT der er kommunernes IT-fælleskab, har stået i spidsen for en strategi der skaber dette monopolbrud. Projekterne er struktureret i et program, programmet er forankret i en portefølje. Det hele er professionelt håndteret af KOMBIT, ned til sidste detalje. 

Spørgsmålet er bare om KOMBIT projekterne, og den synsvinkel der er på opgaverne, er det samme som kommunerne har behov for? Teknologi vs medarbejdere? Primær drift og forandringer? Kultur, Stress og Trivsel? Fokus og vinkel fra hvem overfor hvem?

KOMBIT's indsats har været korrekt, set fra deres synsvinkel. De har travlt med deres indsats. Deres tekniske etableringer af systemer og - at hele porteføljen kan arbejde sammen, på trods af mange forskellige leverandører der skal leverer indtil den samme arkitektur. De arbejder i den rigtige struktur... Men har kommunerne samme opgave, samme udfordringer eller har de behov for deres særlige synsvinkel?

Alt hvad KOMBIT og leverandørerne kommer med af ydelser, sætter kommunernes opgave i et andet perspektiv….

Er det implementeringsprojekt, eller et forandringsprojekt som kommunerne mere har behov for?

Hvad er et forandringsprojekt? Håndtering af en proces fra én tilstand til en anden – Er det så en bedre eller dårligere tilstand der endes op med?

Der er endeløse tilfælde af offentlige projekter der er gået galt. Årsagerne er mange. Gentages disse årsager?

Hvis man ønsker en anden adfærd, kan man ikke tvinge den – Motivation kommer ved en ændring af synsvinkel og formål, da vil adfærden komme automatisk. Det modsatte skaber blot modstand.

Kommunernes primære drift er, at sikre og leverer service overfor borgerne. Det fylder ca.  99% af alle budgetter i kommunen. IT pg Digitaliseringsprojekterne fylder dermed ca. 1%. IT og Digitalisering har til formål, at understøtte og servicere de medarbejdere der arbejder med den primære drift - Det burde være kommunernes synsvinkel. Og det heldigvis også mange steder. Men sikkert ikke i alle centre eller forvaltninger. De mange opgaver fra KOMBIT påvirker uden tvivl agendaen, hvor der arbejdes med budgetter, projekter og digitalisering. Hvad siger Business Casen for X, hvad siger den for Y. Fælles for dem alle er, at det er SKAL projekter. De skal jo implementeres, så derfor behøver der ikke nødvendigvis være fokus på, hvad der kan spares - men mere hvad der minimeres i disse projekter. Derimod lidt mere fokus på de forandringer kommunernes medarbejdere udsættes for.

Alt i med måde…

Der er i mange kommuner en lang række fantastiske initiativer, til at forbedre kommunernes hverdag, optimering af dagligdagens mange processer og skabelse af besparelser. Besparelser der er rigeligt brug for. Et hurtigt gæt, er en 5-10 forskellige i hver center eller forvaltning. Nogle kommuner har helt op til 30-40 gode initiativer der alle kan eller vil ende med at være fornuftige projekter. Ikke alle digitale - men alle forandringer på den hverdag der kendes.  

Hvis vi antager at der i gennemsnit er 10 centre eller forvaltninger, kan det være alt i mellem 50-400 forandringer i én enkelt kommune indenfor ét år eller to. Alle har deres gode argumenter for forandringen. Men det påvirker de enkelte medarbejdere - medarbejdere der i deres natur, ønsker en stabil hverdag. En hverdag de kan forholde sig til, er tryg og uden de største forandringer. Det er i modsætning til den hverdag, der arbejdes hver dag i kommunerne. Og alle aktiviteterne er "Projekter".

Hvilke projekter er ikke forandringer? Og hvad er forandringsledelse?

Forandringsledelse er forståelse af eksisterende kultur, og ledelse, mere fokuseret kommunikation og fokus på ændring af medarbejdernes mindset end det er IT-implementering. Alligevel er forandringsledelse et implementerings-projekt – et Organisatorisk implementeringsprojekt, med fokus på medarbejderne, kultur, trivsel, motivation, samarbejde og kommunikation. Ikke på teknik – den leveres jo i store træk af KOMBIT og leverandørerne.

Hvordan skabes den rette accept og støtte til en forandring? Det er nok ikke lige IT-afdelingen eller Digitaliseringscentrets største erfaring - men det kan det blive.

Implementering af Monopolbruddets mange projekter er ikke nødvendigvis den samme opgave for kommunerne, som det er for KOMBIT og de mange leverandører. 

Her er det min vurdering, at kommuerne bør genbruge alt hvad de andre kommunerne benytter. Organiseringen af netværk bør ikke være geografisk, men i forhold til fælles udfordringer. Acadre kommuner, SBSys kommuner osv. Der hvor der er fælles snitflader og størst mulig genbrug af opgaver og erfaringer.

Hvem sikre en succesfuld implementering? Det gør de uformelle ledere i organisationen, Primérne. Dem de andre lytter til i det daglige... Hvad siger de? Er de med, eller er de imod? Er de fuld af energi og forståelse, eller trætte efter mange andre projekter, der ikke er fejret som en succes - mangler de tidligere succeser?

Husk
Energi til et nye forandringer, kommer ofte fra fejring af succeser i de tidligere… Hvornår har du sidst fejret dine succeser? Går du fra en forandring til den næste, uden at markere det – så det skaber motivation?

En anden vinkel kunne være, at minimere påvirkningen af medarbejderne til maks 25-35 personer, indtil alle børnesygdomme er afhjulpet – inddem gruppen og fokusér på at skabe en god forandringsproces der kan fortælle gode historier overfor resten – før en udrulning til resten af kommunen… 

Kommunerne har gjort det før - og de gør det igen. Med den rette synsvinkel og indsats, er det ingen grund til frustration :-)  

Henrik Povlsen
Certificeret Specialist i Forandringsledelse
+45 2424 2389