NLPHenrik.dk - Find nøglerne til dit eget liv, det er dig der bestemmer !

Modenhed i Organisationen

Organisationer er ofte en overset udfordring. Den påvirkes hver dag, og fra alle vinkler. Det hele kan virke i en organisation, for så pludselig at miste én medarbejder, der tilgår en ny, eller der sker et skift i et forhold i mellem to medarbejdere, eller at der kommer en ny kunde til med nye krav til levering efter særlige forhold. Hvorefter det hele bliver udfordret med nye ideér, processer, kulturforhold, magtbalancer, relationer osv.  

Ofte er der historiske forhold der har bestemt den konkrete kultur. Måske kender man ikke oprindelserne eller ved hvorfor, men da det nu virker, hvorfor så ændre på det.

Når organisationer vokser, skifter udfordringer for organisationen. I starten ved alle alt, og alle er med i alle beslutninger. Over tid skifter dette til en mindre segmentering, der igen overtid vokser og bliver flere og flere. I starten kan et opgavesystem, hvor dialogen føres henover bordet, skifte til en mere formel og struktureret form, med referater og journalisering til et arkiv eller i et ESDH system. I starten kan man ofte lige få en hånd fra alle, eller at prioritering sker henover bordet, til en mere formel strategisk prioritering, hvor særlige projekter og kunder forfordeles, i modsætning til andre. 

Hvor end man som organisation er, kan man som organisation have behov for assistance til at se forholdene udefra. Få bidrag fra andre øjne, og få nye værktøjer fra en uvildig part med erfaring indenfor organisationsudvikling. 

Mit speciele er udvikling og modenhed indenfor organisationer, der arbejder med projekter. Det handler ikke om It-projekter, selvom det vil være nærliggende til min profil. Men derimod til organisationer alle karakterer, der arbejder med projekter.

Man kan vælge flere indgange til denne type opgaver. Ofte handler det om at identificere organisationens forhold indenfor struktur, kultur, processer, beslutninger, magtforhold, faggrupper og produkter. 

Man kan vælge at se på det som mangler og ikke virker (Gap/fit analytisk) dvs. den negative vinkel. Men man kan også vælge at se på det som allerede virker (AI Appriciative inquiry), altså at finde det som virker i organisationen, sprede det videre ud i organisationen via organisationens egne kulturbærere, for derved at arbejde positivt med forandringer til organisationen. 

Når det som virker er spredt ud til hele organisationen, er der ofte en postitiv stemning for forandringer, hvilket derfor understøtter muligheden for at bidrage med eventuelle mangler, og måske nye tiltag til organisationen. Det kunne være via en modenstrappe. En trappe der er stemt af ledelsen og organisationen selv, fremfor en standardiseret model (ex. CMMI der ofte er benyttet indenfor softwareudvikling o.l.). 

Jeg har gode erfaringer med, i samarbejde med ledelsen og organisationens kulturbærere, at samle en trappe der indeholder eks. 4 eller 5 trin, hvor man ofte starter på trin 0 eller 1.
For derefter at arbejde med organisationen, om at skabe nogle trin der passer til den konkrete organisation. 

Herunder er vist et eksempel på en modenhedsmodel. Men det kan også blot være indenfor økonomistyring, opgavestyring, kommunikation eller andre mindre dele af processerne i en organisation. Her er eksemplet blot for en klassisk projektorganisation. 

Det giver ledelsen og organisationen input til dels en strategi på området, men også indhold til den konkrete plan for hvad og hvordan den skal gennemføres. Der kan lægges et budget og en businesscase for hvad det vil betyde, når man som organisation bevæger sig op ad trappen. 

Det skal hertil nævnes; at man som organisation først er på et trin, når "hele organisationen" er på et trin. Hvis ikke alle er med, er det kun den del af organisationen der er moden nok til at arbejde på det trin. Det svære er at få alle med. Men det er der at gevinsten er størst - når alle er med.

Det tager normalt 1 til 2 år fra trin til trin. Man kan godt når det tidligere, hvilket afhænger af indholdet på et trin. 

Nøgleordet er at modenhed altid betaler sig tilbage. Dvs, den investering der foretages, kommer altid retur. Derfor er der altid en god ide at se på sin organisations modenhed.