NLPHenrik.dk - Find nøglerne til dit eget liv, det er dig der bestemmer !
PRINCE2

Uagtet af hvilken religion man tilhører indenfor projektledelse, er der ingen mulighed for at undgå PRINCE2. PRojectINaEontrolledEnvironment 2 (Second Edition), fra 2009.

Som professionel konsulent og projektleder, er det derfor også naturligt for mig at have en PRINCE2 certificering på practitioner niveau.

Uddannelse er efterhånden en standard indenfor de fleste offentlige virksomheder i Danmark, England og de fleste europæiske lande. Og efterhånden har mange af de private virksomheder ligeledes fundet fordelen i modellen. Modellen i sig selv gør intet. Reelt set er modellen kun et styrings framework, der består af 7 principper, 7 temaer, 7 processer og en lang række dokumenter, som tilsammen giver et fælles sprog, og en fælles forståelse af en lang række begreber, indenfor projektledelse.

Hvordan ser sådan noget ud? Her er et oversigtsbillede af hele processen, fra start til slut.


Og her et oversigtsbillede af de 3 x 7 forhold, der er grundlaget for den fælles forståelse af modellen samt indhold.De enkelte skabeloner, der er beskrevet i appendex A, som er nerven i modellen, er alle samlet her i én zip fil.


Jeg underviser i projektledelse, og underviser ligeledes i PRINCE2
Dog skal certificeringer bestilles hos en af de mange creditteret huse, der udbyder disse. 

Forskellen er i relation til den konkrete høring i stoffet's for at kunne bestå prøven, det samme, men måden er helt forskellig. Metoderne er via aktiv læring, fremfor via en systematisk gennemgang af en række powerpoints, der tilsammen tæller ca. 175 for Foundation og ca. 175 for Practitioner. Så det vil normalt betyde en gennemgang af ca. 350 powerpoint slides på små 5 dage... hvilke kun giver en hjerne-død weekend efterfølgende samt mnimal mulighed for at forstå og kunne bruge stoffet. Det vil som det også er resulteret i, mange steder hvor det er implementeret, kun være PRINCE2 i Name-Only. 

Bruger man derimod den nødvendige tid til at sætte sig ordentligt ind i stoffet, over en længere periode, associeret ind i den konkrete hverdag, men eksempler fra virksomhedens processer og produkter, er der en reel mulighed for at tilpasse PRINCE2 modellen, med principper, temaer og processer til den enkelte organisation. 

Dertil kan man tilføje et lag med programstyring, når det er relevant - baseret på MSP
Og et lag af porteføljestyring, der samler det hele - baseret på MoP
Eventuelt assisteret med en risikostyringsmodel - baseret på M_o_R.
Og driftorganisationen kan overtage projekterne - baseret på ITIL.
Efter projekterne har gennemgået en testmodel - baseret på ITSQB.

Alle modeller, jeg ligeledes er certificeret i og kan assisterer organisationer i at implementerer. Måden jeg benytter er, at laver en Modenhedsvurdering og skaber en model for hvorledes organisationen ønsker at se sig selv i fremtiden, på deres egen Modenhedsmodel. Derefter laver vi sammen en plan for hvordan organisationen, undervejs løftes fra det eksisterende niveau, til det ønskede. Skalaen er ofte en 5 trins skala.
Generelt tager det i mellem 1-2 år, at flytte sig et niveau op - særligt da det kræver at hele organisationen er med, og ikke kun spydspidserne. 

I bogen til PRINCE2, er det tydeligt beskrevet, at modellen ikke indeholder leadership, eller blot almindelig menneskelig adfærdsforståelse. Den indeholder KUN styring af processer.

De kurser jeg afholder i projektledelse, er inkluderet LEADERSHIP

Jeg har igennem årene siden 2007, brugt en del tid på at dygtiggøre mig undervejs. Bl. a. har jeg certificeret mig indenfor Coaching. Særligt indenfor NLP, med en Business Practitioner, en Master Practitioner og en Trainer-level, hvilket er en samlet uddannelse på 3 år. Dertil har jeg en uddannelse som Kognitiv Coach samt Stress Coach. Jeg har tilføjet en række ekstra, så jeg kan bidrage med en lang række andre uddanndelse indenfor; Enneagrammet, Konflikthåndtering, Forhandlingsteknikker, Præsentations- og Kommunikations-teknikker

Jeg har arbejder ligeledes med Business-Gaming, hvilket løfter indlæringen via små spil, der alle har en højere mening og forståelse for et emne.

Som projektleder er det vigtigt at kunne mestre en del forskellige discipliner. En liste der kun bliver længere og længere med tiden. Når jeg underviser i projektledelse, sikre jeg at projektlederen undervises i alle disciplinerne, hvis organisationen ønsker det, i deres model. Listens start er som følger:

1. Forståelse for egne evner og begræsninger
2. Forståelse for andre evner og begrænsninger
3. Forståelse for organisationens evner og begrænsninger

De fleste vil nok stejle, når ordet "Begrænsninger" indgår. Men det er bevidst. Kig på listen over fejlslagne projekter - kig på kirkegården og projektkatastrofer, og beslut dig for, om du vil bidrage til flere... eller om du vil arbejde mere realistisk - og komme i mål, med projekterne i fremtiden? Dernæst kommer følgende:

4. Kommunikation med sig selv og andre
5. Forhandling
6. Præsentation
7. Sammensætning af teams (herunder persontypografi)
8. Særlige persontyper
9. Trivsel, stress og konflikter

osv.  ....10, 20, 30. ... se blandt andet Bæredygtig Projektledelse.