NLPHenrik.dk - Find nøglerne til dit eget liv, det er dig der bestemmer !
Min blog

'Når en medarbejder melder sig syg' (pdf)

Her kan du hente en PDF som fortæller alt om hvad virksomheden skal gøre, når en medarbejder melder sig syg.


Sygemelding og sygedagpengeloven

Sidst fagligt opdateret: 04.03.2015

Basisoplysninger

Den 1. juli trådte dele af den nye lovgivning i forbindelse med sygedagpengereformen af 2014 i kraft. Formålet med sygedagpengereformen er blandt andet at sikre syge borgere forsørgelse under hele sygdomsforløbet og at fremrykke en målrettet indsats, der skal hjælpe sygemeldte tilbage i arbejde. 
Sygedagpengereformen er indfaset i to omgange og anden del af lovgivningen er trådt i kraft 5. januar 2015.

Overordnet handler den nye lovgivning fra 1.

Sygemelding og Sociale ydelser (Patientvejledningen)

Du kan modtage sygedagpenge, hvis du er uarbejdsdygtig på grund af din egen sygdom. I de fleste tilfælde sker det automatisk, men det er socialrådgiveren i Jobcentret, der afgør, om du opfylder betingelserne for at have ret til at modtage sygedagpenge. På Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside kan du læse definitionen og formålet med sygedagpengeloven:

"Sygedagpenge er en midlertidig ydelse, som kompenserer økonomisk ved fravær på grund af sygdom.

Love om sygedagpenge...retsinformation

Gå direkte til lovens tekst på Retsinsformation.dk

Fra Sygefravær til Arbejdsevne (en folder)

Fra sygefravær til arbejdsevne (Sund By Netværket)

En vejledning om hvordan offentlige og private arbejdspladser kan supplere fokus på sygefraværet med fokus på arbejdsevne.

Hent foldere her: 


Når samtalen er nødvendig (Hent et hæfte)

Dette hæfte retter sig mod dig, som er leder med personaleansvar. 

Det giver dig et bud på, hvordan du får mest ud af arbejdspladsens formaliserede samtaler som MUS og samtaler om sygefravær og afskedigelse. Og hvordan du bedst gør brug af uformelle samtaler til at danne dig overblik over arbejdspladsens udfordringer og vise dig som en nærværende leder.

Sygefraværs-værktøjskassen ”Fem trin til lavere fravær”

Det er lederens ansvar at tage fat i et for højt sygefravær. Med værktøjskassen ”Fem trin til lavere fravær” får du de redskaber, du skal bruge.

Har du brug for det korte overblik og hjælp til at komme i gang, er værktøjskassen opbygget, så du let kan komme i gang med de fem trin til lavere fravær.

Er du allerede godt i gang, og har brug for yderligere inspiration og værktøjer, kan du dykke længere ned i værkstøjskassen, og få hjælp til at finpudse indsatsen.

Sygefravær - Arbejdsmiljoviden.dk

Sygefravær har store omkostninger for samfundet og den enkelte medarbejder. Ny forskning anbefaler, at man flytter fokus fra sygdom til fokus på arbejdsevne.

150.000 sygemeldte hver dag 
Hver dag er 150.000 mennesker eller fem procent af arbejdsstyrken hjemme fra arbejde, fordi de er syge. 
 
De fleste sygemeldte er tilbage igen på jobbet efter få dage. Det er helt naturligt og acceptabelt at have kortere perioder med sygefravær indimellem. Problemet er det langvarige sygefravær.

Forandringer på arbejdspladsen (Arbejdsmiljøweb)

Organisationsændringer, omstruktureringer, ny teknologi og lignende forandringer er et væsentligt vilkår på arbejdspladserne i dag. Forandringer betyder nye måder at udføre arbejdet på, men ofte også nye måder at samarbejde på.

Når der gennemføres reformer eller strukturændringer vil der ofte melde sig mange spørgsmål for såvel ledere som medarbejdere:

  • Hvad betyder det for mine opgaver?
  • Og for de andres?
  • Hvordan gør vi det?

Sygefravær - Roller og ansvar

Årsagerne til sygefravær er ofte meget sammensatte, og derfor er der sjældent enkle løsninger. I kan være nødt til at sætte ind med flere forskellige typer af tiltag, som både kan handle om de fysiske rammer, arbejdets organisering, samarbejde og konflikter samt om de enkelte medarbejderes forudsætninger for at løse opgaverne.

Adskil ledelsens og arbejdsmiljøgruppens opgaver

Det er vigtigt, at I skelner mellem arbejdsmiljøgruppens og ledelsens ansvar og opgaver.
RSS

Nye indlæg

'Når en medarbejder melder sig syg' (pdf)
Sygemelding og sygedagpengeloven
Sygemelding og Sociale ydelser (Patientvejledningen)
Love om sygedagpenge...retsinformation
Fra Sygefravær til Arbejdsevne (en folder)

Kategorier

Søvn
Stresshåndtering
drevet af