NLPHenrik.dk - Find nøglerne til dit eget liv, det er dig der bestemmer !
Min blog

Forandringer på arbejdspladsen (Arbejdsmiljøweb)

Organisationsændringer, omstruktureringer, ny teknologi og lignende forandringer er et væsentligt vilkår på arbejdspladserne i dag. Forandringer betyder nye måder at udføre arbejdet på, men ofte også nye måder at samarbejde på.

Når der gennemføres reformer eller strukturændringer vil der ofte melde sig mange spørgsmål for såvel ledere som medarbejdere:

  • Hvad betyder det for mine opgaver?
  • Og for de andres?
  • Hvordan gør vi det?
  • Skal jeg til at lave noget nyt?
  • Er det noget jeg kan finde ud af?
  • Hvem skal hjælpe mig med det?
  • Hvornår skal det ske?
  • Har jeg noget at skulle have sagt?

På disse sider kan I finde forslag til aktiviteter, som arbejdspladsen kan sætte i gang, for at sikre at godt psykisk arbejdsmiljø, når der sker forandringer. Her kan I finde eksempler og idéer til, hvordan BrancheArbejdsmiljøRådenes værktøjer kan anvendes når der sker forandringer.

Læs om:


Synlig ledelse og medindflydelse

Forandringer kræver en stærk og synlig ledelse og at forandringsprocessen er klart forankret i MED. Her har ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter en vigtig funktion i forhold til at skabe mening med forandringsprocessen og sikre et godt samarbejde om forandringerne i organisationen.

Senest revideret den 29. april 2015
Ansvarlig for siden: Peter Klingenberg


0 kommentarer til Forandringer på arbejdspladsen (Arbejdsmiljøweb):

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment
RSS

Nye indlæg

'Når en medarbejder melder sig syg' (pdf)
Sygemelding og sygedagpengeloven
Sygemelding og Sociale ydelser (Patientvejledningen)
Love om sygedagpenge...retsinformation
Fra Sygefravær til Arbejdsevne (en folder)

Kategorier

Søvn
Stresshåndtering
drevet af