NLPHenrik.dk - Find nøglerne til dit eget liv, det er dig der bestemmer !
Min blog

Stress og stresshåndtering

Hent inspiration og værktøjer til, hvordan den enkelte medarbejder, lederen og arbejdspladsen kan arbejde med at forebygge stress.

Stress kan opstå hos den enkelte medarbejder, når der er ubalance mellem krav og ressourcer. Stress kan ofte opleves på arbejdspladsen - men din egen tilgang, privatlivets krav og kriser kan også være med til udløse stress.

Derfor har både du og din arbejdsplads en opgave i at forebygge og håndtere stress. Det skal løses i fælleskab.

  • Indsatser mod stress: Forebyggelse af stress handler både om, hvad du selv kan gøre, og hvad kollegerne og ledelsen gør. Det er vigtigt at skelne mellem kan- og skal opgaver, lige som I skal finde en god balance mellem tid og opgaver. Og så er det en god idé at holde små pauser i en travl arbejdsdag. 
  • Find fakta om stress og lær af andres erfaringer med forebyggelse.

Gode værktøjer om stress

  • 'Vi finder os ikke i stress!' er 8 procesværktøjer specielt rettet mod social- og sundhedsområdet.
  • 10 kort om stress kan med et glimt i øjet være med til at sætte stress på dagsordenen på jeres arbejdsplads.
  • Forebyg stress i undervisningen: 10 værktøjer, som kan hjælpe jer til at forebygge og håndtere stress specielt i grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler og videregående undervisningsinstitutioner.

Senest revideret den 15. april 2015
Ansvarlig for siden: Lise Keller0 kommentarer til Stress og stresshåndtering:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment
RSS

Nye indlæg

'Når en medarbejder melder sig syg' (pdf)
Sygemelding og sygedagpengeloven
Sygemelding og Sociale ydelser (Patientvejledningen)
Love om sygedagpenge...retsinformation
Fra Sygefravær til Arbejdsevne (en folder)

Kategorier

Søvn
Stresshåndtering
drevet af