NLPHenrik.dk - Find nøglerne til dit eget liv, det er dig der bestemmer !
Min blog

Sygefravær - Arbejdsmiljoviden.dk

Sygefravær har store omkostninger for samfundet og den enkelte medarbejder. Ny forskning anbefaler, at man flytter fokus fra sygdom til fokus på arbejdsevne.

150.000 sygemeldte hver dag 
Hver dag er 150.000 mennesker eller fem procent af arbejdsstyrken hjemme fra arbejde, fordi de er syge. 
 
De fleste sygemeldte er tilbage igen på jobbet efter få dage. Det er helt naturligt og acceptabelt at have kortere perioder med sygefravær indimellem. Problemet er det langvarige sygefravær. Når man er syg i længere tid, er risikoen for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og ende på for eksempel førtidspension stor.

Stor risiko for udstødning
Næsten hver femte medarbejder, der har været sygemeldt et år, ender på førtidspension. Mange langvarigt syge har derfor ikke kun deres helbred at bekymre sig om. Sociale og økonomiske problemer opstår også ofte i kølvandet på en længerevarende sygemelding. 

Mange langvarigt syge er usikre på, hvordan de bedst muligt kan komme ud af den vanskelige situation, så de fortsat kan leve et værdigt og meningsfuldt liv og være en integreret del af samfundet og arbejdsmarkedet.

37 milliarder kroner om året
Samfundsøkonomisk er sygefraværet også en stor belastning. De samlede udgifter til sygedagpenge og løn under sygdom er cirka 37 milliarder kroner om året. Oveni skal lægges udgifter i sundhedssektoren og værdien af det arbejde, som ikke bliver lavet, fordi medarbejderen er syg.  

Kilde: Analyse af sygefraværet, Beskæftigelsesministeriet 2008 

Dialog skal hjælpe langtidssyge
I maj 2009 vedtog Folketinget en ny lov om sygefravær, der hviler på grundideen om, at syge skal hjælpes med at fastholde tilknytningen til deres arbejdsplads. Det skal blandt andet ske gennem mere dialog om sygefravær på den enkelte arbejdsplads og tilbud til syge, så de kan være mere aktive under sygeforløbet.
 
Den nye lov udspringer af trepartsaftalen om sygefravær, som regeringen indgik med arbejdsmarkedets parter i efteråret 2008.

0 kommentarer til Sygefravær - Arbejdsmiljoviden.dk:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment
RSS

Nye indlæg

'Når en medarbejder melder sig syg' (pdf)
Sygemelding og sygedagpengeloven
Sygemelding og Sociale ydelser (Patientvejledningen)
Love om sygedagpenge...retsinformation
Fra Sygefravær til Arbejdsevne (en folder)

Kategorier

Søvn
Stresshåndtering
drevet af