NLPHenrik.dk - Find nøglerne til dit eget liv, det er dig der bestemmer !
Min blog

Sygefraværspolitik

En sygefraværspolitik er et sæt spilleregler for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger sygefravær og håndterer sygdom på den enkelte arbejdsplads.

En god sygefraværspolitik er med til at fastholde medarbejdere, skabe større tryghed og trivsel, give højere kvalitet i det daglige arbejde samt bedre økonomi gennem lavere fravær og personaleudskiftning.

En god sygefraværspolitik forholder sig til både fraværs- og nærværsfaktorer på arbejdspladsen. Den skal også balancere mellem negative virkemidler, fx kontrol og trusler om afskedigelse og positive midler som motivation, fleksibilitet og hensyn.


Det vil være en god ide, at arbejdsmiljøgruppen samarbejder med samarbejdsudvalget, MED og MIO om at udarbejde en sygefraværspolitik, f.eks.:

 • Hold et fællesmøde
 • Tal om årsager i arbejdet til sygefravær og inddrag resultater fra APV
 • Tal om sygefraværspolitikkens sammenhæng til andre personalepolitikker.

Indhold i en sygefraværspolitik
En politik for sygefravær kan typisk omfatte følgende emner:

 • Mål for forebyggelse, fastholdelse af medarbejdere og reduktion af fravær.
 • Regler for ledelsens, MED-udvalgenes, arbejdsmiljøgruppernes og medarbejdernes ansvar og opgaver.

Overordnede retnings linier for:

 • Hvordan virksomheden forholder sig til fx langtidssyge, fleksjob, nedsat arbejdstid, overflytning til andet arbejde.
 • Særlige begivenheder som graviditet og alvorlig sygdom i familien.
 • Forebyggelse og sundhedsfremme.
 • Afskedigelse.

Retningslinier for, hvordan sygefravær skal håndteres på den enkelte arbejdsplads, herunder:

 • Udarbejdelse og brug af sygefraværsstatistik.
 • Sygefraværssamtaler.
 • Forholdet til overenskomster og lokalaftaler.

Sygefraværspolitik i praksis

Hjemmesiden Personaleweb rummer en lang rækker artikler, pjecer og links om sygefravær og sygefraværspolitik især i den offentlige sektor.


På personaleweb kan man finde pjecen ’Sygefravær på kommunale arbejdspladser. Hvad kan vi gøre?’, hvor KL og KTO giver fælles ideer og forslag til, hvordan en fornuftig politik for sygefravær kan se ud. Materialet kan også bruges i andre sektorer.


Senest revideret den 16. april 2015
Ansvarlig for siden: Lise Keller


0 kommentarer til Sygefraværspolitik:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment
RSS

Nye indlæg

'Når en medarbejder melder sig syg' (pdf)
Sygemelding og sygedagpengeloven
Sygemelding og Sociale ydelser (Patientvejledningen)
Love om sygedagpenge...retsinformation
Fra Sygefravær til Arbejdsevne (en folder)

Kategorier

Søvn
Stresshåndtering
drevet af