NLPHenrik.dk - Find nøglerne til dit eget liv, det er dig der bestemmer !
Min blog

Sygemelding og sygedagpengeloven

Sidst fagligt opdateret: 04.03.2015

Basisoplysninger

Den 1. juli trådte dele af den nye lovgivning i forbindelse med sygedagpengereformen af 2014 i kraft. Formålet med sygedagpengereformen er blandt andet at sikre syge borgere forsørgelse under hele sygdomsforløbet og at fremrykke en målrettet indsats, der skal hjælpe sygemeldte tilbage i arbejde. 
Sygedagpengereformen er indfaset i to omgange og anden del af lovgivningen er trådt i kraft 5. januar 2015.

Overordnet handler den nye lovgivning fra 1. juli 2014 om:

  • Ophævelse af den tidligere varighedsbegrænsning på 52 uger – i stedet revurderingstidspunkt ved 22 uger med sygedagpenge
  • Hvis patienten på det tidspunkt opfylder betingelserne for at få sine sygedagpenge forlænget, sker dette efter en af de syv forlængelsesregler. Reglerne er for en stor del identiske med de tidligere forlængelsesregler, dog med visse ændringer, herunder tilpasset, så det fremrykkede revurderingstidspunkt ikke forkorter længden af en forlængelsesregel i forhold til tidligere
  • Hvis patienten ikke kan få sine sygedagpenge forlænget, overgår patienten til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse som forsørgelsesgrundlag
  • Den sygemeldte får ret til at sige nej til lægebehandling i en forsøgsperiode på 2 år og ret til at få vurderet, om der kan peges på andre lægelige behandlingsmuligheder fra regionens kliniske funktion

Fra 5. januar gælder desuden følgende:

  • Ny model for kommunens visitation af sygemeldte til tre nye kategorier, der skal afspejle behov for opfølgning og indsats
  • Sygemeldte, der har behov for en tværfaglig indsats med fokus på både beskæftigelse, helbred og sociale forhold, visiteres til kategori 3 og sagen skal forelægges kommunens rehabiliteringsteam, inden der er gået 4 uger fra visitationen
  • For alle sygemeldte, der forventes at have et fravær på mere end 8 uger, skal indhentes ny, tidlig lægeerklæring - LÆ 285 - hos egen læge. Erklæringen skal foreligge, når kommunen indkalder sygemeldte til første opfølgningssamtale senest 8 uger efter første fraværsdag
  • Mulighed for ekstraordinær tidlig indsats fra kommunen, hvor arbejdsgiver og sygemeldte kan anmode kommunen om første samtale allerede efter to uger
  • Arbejdsløshedsdagpenge for ledige de første to uger af en sygemelding. Herefter overtager kommunen udbetaling af sygedagpenge
  • Nyt beskæftigelseskrav for sygemeldte lønmodtagere i beskæftigelse, der skal have sygedagpenge fra kommunen

I artiklen ” Sygedagpengereform 2014 og 15” kan du læse mere om formål og det samlede indhold i reformen.

Gå til hele artiklen på følgende link:0 kommentarer til Sygemelding og sygedagpengeloven:

Kommentar RSS

Tilføj en kommentar

Dit navn:
E-mailadresse (obligatorisk):
Hjemmeside:
Kommentar:
Gør din tekst større, fed, kursiv og meget mere med HTML tags. Vi viser dig hvordan.
Post Comment
RSS

Nye indlæg

'Når en medarbejder melder sig syg' (pdf)
Sygemelding og sygedagpengeloven
Sygemelding og Sociale ydelser (Patientvejledningen)
Love om sygedagpenge...retsinformation
Fra Sygefravær til Arbejdsevne (en folder)

Kategorier

Søvn
Stresshåndtering
drevet af